Leve Nederland!

In deze werkvorm krijgen de leerlingen 13 kaartjes waarop elementen staan die een rol hebben gespeeld bij het tot stand komen van de Nederlandse identiteit. De leerlingen leggen de kaartjes op twee stapels, en bepalen op die manier of een element heel belangrijk of niet zo belangrijk is (geweest). Dat gebeurt voor de periode 1813-1940 en het heden, Daarna worden die periodes in een onderwijsleergesprek met elkaar vergeleken.

p.1-7 instructie VMBO

p.8-17 instructie HAVO/VWO

Bijlagen

Zoek

Filters