Leve de verschillen?

Leerlingen komen spelenderwijze tot de ontdekking dat we op basis van enkele kenmerken een groep mensen uitbeelden of beschrijven. Door deze werkvorm komen leerlingen achter de vanzelfsprekendheid van groepsdenken, maar ze denken ook na over de mogelijke gevolgen van groepsdenken.

p.1-7 instructie VMBO

p.8-15 instructie HAVO/VWO

Bijlagen

Zoek

Filters