Leve de overheid?

De docent noemt een aantal taken en vraagt aan de leerlingen wie volgens hen deze taak moet uitvoeren. Vraag de leerlingen steeds om per taak te bepalen wie deze taak volgens hen moet uitvoeren. Ze kunnen daarbij kiezen tussen de vier hoeken van het lokaal. Elke hoek staat voor een bepaalde actor die de taak kan uitvoeren: overheid, bedrijf, organisatie of bedrijf met subsidie, organisatie zonder subsidie.

Deze werkvorm kunt u los doen, maar kan ook goed worden uitgevoerd als vervolg op Leve de overheid!

p.1-6 instructie voor havo/vwo

p.7-10 instructie voor vmbo

Bijlagen

Zoek

Filters