Leve de monarchie?

Leerlingen maken zelf een nieuwe grondwet en debatteren over deze nieuwe grondwet.

p.1-3 instructie VMBO

p.4-6 instructie HAVO/VWO

Bijlagen

Zoek

Filters