Het ontstaan en de splitsing van het Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830)

Tijdens de viering van 200 jaar koninkrijk staan we stil bij gebeurtenissen uit de afgelopen twee eeuwen en vieren we de verworvenheden van 200 jaar onafhankelijkheid en democratisch bestel. Het ontstaan van het koninkrijk verliep allesbehalve soepel. Daarover gaat deze les.

Bijlagen

Zoek

Filters