Krachtenveld Waterschap

Je leerlingen of studenten plaatsen de begrippen op de juiste plek in de puzzel, het Krachtenveld Waterschap, waardoor ze overzicht krijgen van de belangrijkste instituties binnen het waterschap.

Hoe verhouden deze zich tot elkaar en andere betrokken instellingen en groepen?

Je leerlingen of studenten zien ook dat burgers via verkiezingen invloed kunnen uitoefenen op het waterschap.

 

Deze werkvorm kun je ook gebruiken in een online of hybride les.

Deel je scherm met je leerlingen of studenten en vul de instituties in op de juiste plek in het Krachtenveld Waterschap in een interactief gesprek.

Zoek

Filters