Krachtenveld Waterschap

Je leerlingen of studenten plaatsen de begrippen op de juiste plek in de puzzel, het Krachtenveld Waterschap, waardoor ze overzicht krijgen van de belangrijkste instituties binnen het waterschap. Hoe verhouden deze zich tot elkaar en andere betrokken instellingen en groepen? Je leerlingen of studenten zien ook dat burgers via verkiezingen invloed kunnen uitoefenen op het waterschap.

Je kunt leerlingen/studenten bijvoorbeeld eerst alleen of in tweetallen laten puzzelen op het werkblad. Deze kun je hieronder vinden en uitprinten op A4 of A3 formaat. Toon de in te vullen begrippen dan via de PowerPoint. Daarna kun je klassikaal de antwoorden bespreken door het interactieve krachtenveld Waterschap te openen op een groot scherm en gezamenlijk in te vullen. Je kunt ook de nakijkbladen gebruiken.

Deze werkvorm kun je ook gebruiken in een online les. Deel je scherm met je leerlingen of studenten en vul de instituties in op de juiste plek in het Krachtenveld Waterschap in een interactief gesprek.

Bijlagen

Zoek

Filters