Krachtenveld Saba

Korte omschrijving werkvorm

Dit Krachtenveld is een schematische weergave van het politieke stelsel op Saba. In hokjes, afbeeldingen en pijlen is aangegeven hoe de verschillende instituties zich tot elkaar verhouden en elkaar beïnvloeden. In deze werkvorm vullen de leerlingen de instituties in op de juiste plek in het Krachtenveld.

NB. Dit Krachtenveld is in het Engels.

Leerdoel

De leerlingen leren hoe politieke besluitvorming plaatsvindt op Saba.  Bovendien leren ze wat de rol van de gekozen volksvertegenwoordiging hierin is.

 

Deze werkvorm kunt u ook in een online les gebruiken. U deelt de PowerPoint op uw scherm met de leerlingen en in een interactief gesprek vult u met de leerlingen de instituties in op de juiste plek in het Krachtenveld.

Bijlagen

Zoek

Filters