Krachtenveld Provincie

Het Krachtenveld Provincie is een schematische weergave van de provincie. Het geeft inzicht in de positie van de provincie binnen het staatsbestel, en geeft de verhoudingen binnen en buiten het provinciebestuur weer. In deze werkvorm vullen de leerlingen de instituties in op de juiste plek in het Krachtenveld.

Je kunt leerlingen/studenten bijvoorbeeld eerst alleen of in tweetallen laten puzzelen op het werkblad. Deze kun je hieronder vinden en uitprinten op A4 of A3 formaat. Toon de in te vullen begrippen dan via de PowerPoint. Daarna kun je klassikaal de antwoorden bespreken door het interactieve krachtenveld te openen op een groot scherm en gezamenlijk in te vullen. Je kunt ook de nakijkbladen gebruiken.

Leerdoel

De leerlingen leren uit welke onderdelen het provinciebestuur bestaat en leren hoe deze onderdelen zich intern en extern tot elkaar verhouden.

Deze werkvorm kunt u ook in een online les gebruiken. Gebruik daarbij de online versie van het Krachtenveld Provincie. U deelt uw scherm met de leerlingen en in een interactief gesprek vult u met de leerlingen de instituties in op de juiste plek in het Krachtenveld.

Bijlagen

Zoek

Filters