Krachtenveld Provincie

Het Krachtenveld Provincie is een schematische weergave van de provincie. Het geeft inzicht in de positie van de provincie binnen het staatsbestel, en geeft de verhoudingen binnen en buiten het provinciebestuur weer. In deze werkvorm vullen de leerlingen de instituties in op de juiste plek in het Krachtenveld.

Leerdoel

De leerlingen leren uit welke onderdelen het provinciebestuur bestaat en leren hoe deze onderdelen zich intern en extern tot elkaar verhouden.

 

Deze werkvorm kunt u ook in een online les gebruiken. Gebruik daarbij de online versie van het Krachtenveld Provincie. U deelt uw scherm met de leerlingen en in een interactief gesprek vult u met de leerlingen de instituties in op de juiste plek in het Krachtenveld.

Bijlagen

Zoek

Filters