Krachtenveld provincie Noord-Holland

Let op: Deze werkvorm is onderdeel van het Provinciespel. Mocht u nog aan dit programma willen deelnemen adviseren wij deze werkvorm niet in de klas te doen.

Korte omschrijving
Aan de hand van een schema bespreekt u met de leerlingen wie de macht heeft in de provincie.

Bijlagen

Zoek

Filters