Krachtenveld Europese Unie

De leerlingen plaatsen de begrippen op de juiste plek in de puzzel, het Krachtenveld, waardoor ze overzicht krijgen van de belangrijkste instellingen binnen de Europese Unie. Hoe verhouden deze zich tot elkaar en tot de politieke instellingen in Den Haag? Leerlingen zien dat burgers via het Europees Parlement en het nationaal parlement invloed kunnen uitoefenen op de Europese Unie.

U kunt hier downloaden:

  • Instructie Krachtenveld Europese Unie
  • Werkblad Krachtenveld Europese Unie

 

In onze webshop kunt u ook een Krachtenveld Europese Unie groot op doek met magneetkaartjes bestellen.

 

Deze werkvorm kunt u ook in een online les gebruiken. Gebruik daarbij de online versie van het Krachtenveld Europese Unie. U deelt uw scherm met de leerlingen en in een interactief gesprek vult u met de leerlingen de instituties in op de juiste plek in het Krachtenveld.

Bijlagen

Zoek

Filters