Krachtenveld EU EP2019

Korte omschrijving

De deelnemers plaatsen de begrippen op de juiste plek in de puzzel, waardoor ze een overzicht krijgen van de belangrijkste instellingen binnen de Europese Unie. Hoe verhouden deze zich tot elkaar en tot de politieke instellingen in Den Haag? De deelnemers zien dat burgers via het Europees Parlement en het nationaal parlement invloed kunnen uitoefenen op de Europese Unie. U kunt ervoor kiezen om bepaalde begrippen al in het schema te zetten.

Leerdoel

Deelnemers weten:

  • wat de belangrijkste politieke instellingen zijn binnen de Europese Unie,
  • hoe deze instellingen zich tot elkaar verhouden,
  • dat Nederland op verschillende manieren invloed kan uitoefenen op Europese regelgeving,
  • hoe je als Nederlands burger via het nationale en Europees Parlement invloed uit kunt oefenen in de Europese Unie.

Toolbox Verkiezingsbijeenkomst EP2019

Deze werkvorm komt uit de Toolbox Verkiezingsbijeenkomst EP2019 voor een bijeenkomst met mensen die al wat meer kennis hebben en graag iets meer de diepte in gaan om hun kennis te vergroten over de besluitvorming in de Europese Unie.

Bijlagen

Zoek

Filters