Krachtenveld: de plek van de SER in het democratisch bestel

Leerlingen lezen een tekst en vullen daarna het krachtenveld van ons democratisch bestel in.

Deze werkvorm staat ook in het boekje met 10 werkvormen over de overlegeconomie.

Bijlagen

Zoek

Filters