Krachtenveld De macht in het land

Het Krachtenveld is een schematische weergave van het Nederlandse politieke stelsel. Met hokjes, kleuren en pijlen is aangegeven hoe de verschillende instituties zich tot elkaar verhouden en elkaar beïnvloeden. In deze werkvorm vullen de deelnemers de instituties in op de juiste plek in het Krachtenveld. Op deze manier leren de deelnemers op welke manier politieke besluitvorming binnen de bestuurslaag van de rijksoverheid plaatsvindt.

Deze werkvorm bestaat uit 2 verschillende niveaus, zo is er een eenvoudige en een moeilijkere variant. Deze werkvorm maakt deel uit van de verkiezingsgastlessen voor het mbo in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

Deze werkvorm kunt u ook in een online les gebruiken. U deelt de PowerPoint op uw scherm met de leerlingen en in een interactief gesprek vult u met de leerlingen de instituties in op de juiste plek in het Krachtenveld.

Bijlagen

Zoek

Filters