Krachtenveld

Korte omschrijving werkvorm

Het Krachtenveld is een schematische weergave van het Nederlandse politieke stelsel. Met hokjes, kleuren en pijlen is aangegeven hoe de verschillende instituties zich tot elkaar verhouden en elkaar beïnvloeden. In deze werkvorm vullen de leerlingen de instituties in op de juiste plek in het Krachtenveld. Er is een krachtenveld ‘basis’ en een krachtenveld ‘uitgebreid’.

Je kunt leerlingen/studenten bijvoorbeeld eerst alleen of in tweetallen laten puzzelen op het werkblad. Deze kun je hieronder vinden en uitprinten op A4 of A3 formaat. Toon de in te vullen begrippen dan via de PowerPoint. Daarna kun je klassikaal de antwoorden bespreken door het interactieve krachtenveld te openen op een groot scherm en gezamenlijk in te vullen. Kies ook hier voor ofwel het krachtenveld ‘basis’ ofwel het krachtenveld ‘uitgebreid’. Je kunt ook de nakijkbladen gebruiken.

Leerdoel

De leerlingen leren dat politieke besluitvorming plaatsvindt op verschillende niveaus: gemeentelijk, provinciaal, nationaal (Den Haag) en Europees (o.a. Brussel), en dat er samenhang is tussen deze verschillende niveaus. Bovendien zien ze dat er op elk niveau een gekozen volksvertegenwoordiging is.

Voorbereiding bezoek aan ProDemos

Wij hebben materialen ontwikkeld waarmee je het bezoek met je leerlingen of studenten aan ProDemos en het parlement kunt voorbereiden en/of op het bezoek kunt terugkijken. Op die manier vergroten we het leereffect van het bezoek met je leerlingen of studenten aan politiek Den Haag. Met deze werkvorm kunt u uw bezoek aan ProDemos voorbereiden en/of terugkijken op uw bezoek aan ProDemos. Bekijk al onze programma’s in Den Haag of bekijk het dossier Goed voorbereid naar Den Haag.

Bijlagen

Zoek

Filters