Kom in actie

Korte omschrijving

De studenten voeren in 4 groepjes opdrachten uit. Alle opdrachten gaan over een methode om invloed uit te oefenen op politieke beslissingen. Op een groot vel papier werkt elk groepje een eigen idee uit. Vervolgens presenteren ze dit aan de rest van de groep.

Leerdoel

De studenten realiseren zich dat ze de mogelijkheid hebben om zelf invloed uit te oefenen (hoewel dit soms pas kan vanaf je 18de jaar). Daarnaast beseffen ze dat het cruciaal is om hierbij medestanders te verzamelen.

Bijlagen

Zoek

Filters