Kiesstelsel-tool

Korte omschrijving

Met de online kiesstelsel-tool op tools.prodemos.nl/kiesstelsels ervaren leerlingen zelf hoe verschillende kiesstelsels werken: het systeem van evenredige vertegenwoordiging, het districtenstelsel en een fictief stelsel waarbij leerlingen zowel een vóór-stem als een tegenstem mogen uitbrengen. Leerlingen brengen op hun telefoon meerdere keren een stem uit en ervaren zo welke effecten de verschillende stelsels hebben op hun stemgedrag en de verkiezingsuitslag.

Deze werkvorm kan ook gedaan worden bij online onderwijs en werkt het best als de leerlingen al
enige voorkennis hebben over kiesstelsels.

Leerdoelen

Na het gebruiken van deze tool…
• begrijpen leerlingen hoe verkiezingen en de zetelverdeling werken bij een kiesstelsel dat
gebaseerd is op evenredige vertegenwoordiging.
• begrijpen leerlingen hoe verkiezingen en de zetelverdeling werken bij een districtenstelsel.
• begrijpen leerlingen dat een kiesstel aanpasbaar is en dat dit effect heeft op het stemgedrag van burgers en daarmee de uitkomst van de verkiezingen.

Bijlagen

Zoek

Filters