Hoe kan ik stemmen?

Korte omschrijving

Hier vindt u materialen rondom de stappen van het stemproces.

Hiermee kunt u onder meer de stemprocedure van A tot Z in een zo echt mogelijke setting doorlopen met deelnemers. Dit vergt wat voorbereiding van u. Deze werkvorm komt het beste tot zijn recht als u de ruimte inricht als een stembureau, met een stemhokje, rode potloden en een stembus en onze voorbeeldstempassen en voorbeeldstembiljetten.

Voorafgaand aan het oefenen kunt u met de A3-platen eerst de verschillende stappen doorlopen. Ook kunt u het filmpje ‘Hoe kan ik stemmen’ afspelen.

Leerdoel

De deelnemers weten hoe het er aan toe gaat op het stembureau door zelf te oefenen met het uitbrengen van hun stem.

Stem jij ook? – toolbox

Deze werkvorm komt uit de toolbox om zelf een workshop te organiseren voor mensen met een licht verstandelijke beperking over de verkiezingen voor het de Tweede Kamer op 17 maart 2021: stemjijook.nl/voor-professionals/

Bijlagen

Zoek

Filters