Hoe kan ik stemmen voor de gemeenteraad?

Korte omschrijving
Hier vind je materialen rondom de stappen van het stemproces.
Hiermee kun je onder meer de stemprocedure van A tot Z in een zo echt mogelijke setting doorlopen met deelnemers. Dit vergt wat voorbereiding van jou. Deze werkvorm komt het beste tot zijn recht als je de ruimte inricht als een stembureau, met een stemhokje, rode potloden en een stembus en onze voorbeeldstempassen en voorbeeldstembiljetten.

Voorafgaand aan het oefenen kun je met de A3-platen eerst de verschillende stappen doorlopen. Ook kun je het filmpje ‘Hoe kan ik stemmen’ afspelen.
Dit informatieve animatiefilmpje, en andere filmpjes, vind je op: stemjijook.nl/filmpjes

Leerdoel
De deelnemers weten hoe het er aan toe gaat op het stembureau door zelf te oefenen met het uitbrengen van hun stem.

Aanbod Stem jij ook?
Deze materialen gebruiken we in de workshop voor mensen met een licht verstandelijke beperking over de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maar 2022. Zie voor meer informatie over het gehele aanbod voor deze doelgroep: stemjijook.nl/voor-professionals

Bijlagen

Zoek

Filters