Het onderwijs rond 1900

Deze les zoomt in op het onderwijs rond het begin van de 20e eeuw, en stelt vanuit dat thema zaken als leerplicht, emancipatie en godsdienstvrijheid aan de orde. Het thema Onderwijs wordt hierbij als middel gebruikt om aan te sluiten bij de belevingswereld van leerlingen.

Leerlingen gaan met authentiek lesmateriaal aan de slag. Ze gebruiken het als bron (H/V) of maken de opdrachten.

Verloop les
20 min: Opdracht schoolstrijd (HAVO/VWO)
15 min: Opdracht schoolplaten (VMBO)
15 min: Opdracht behandeling der wasch (HAVO/VWO) + huiswerkopdracht huishouden

Hier kunt u downloaden:

  • de handleiding voor de gehele les
  • de leestekst voor bij de opdracht schoolstrijd
  • Powerpoint schoolplaten

Bijlagen

Zoek

Filters