Handleiding nabespreking Provinciespel in de klas

Korte omschrijving
Uw leerlingen hebben met het spelen van het Provinciespel verschillende ervaringen opgedaan: (politieke) keuzes maken, debatteren, stemmen en kennis maken met een echt Statenlid. Om te zorgen dat deze ervaringen ook het verwachte leereffect hebben, is het van belang om de leerlingen op een zeker moment te laten nadenken over de beleving. Uiteindelijk is het doel immers niet de ervaring zelf, maar de reflectie op de ervaring. Het wordt door leerlingen als onbevredigend ervaren als dit niet gebeurt.

In deze handleiding bieden we u handvatten om het bezoek aan de hand van verschillende vragen na te bespreken. De vragen zijn opgedeeld per onderdeel van het Provinciespel. Bij elk onderdeel van het Provinciespel passen immers andere vragen, waarmee u interesse toont in wat de leerling heeft beleefd én hem of haar aan het denken zet over die beleving. Vaak is het al voldoende als u per onderdeel twee of drie vragen stelt. U kiest zelf de reflectievragen die bij uw klas en bij de leerdoelen passen.

Doel
• Reflectie op de ervaringen die de leerlingen hebben gehad tijdens het spelen van het Provinciespel: (politieke) keuzes maken, het debatteren, het stemmen, kennis maken met een echt Statenlid.
U helpt leerlingen vast te stellen wat ze hebben geleerd (het kwartje valt).
• Contact met de groep: u krijgt terug waar leerlingen zitten in hun leerproces. Vaak komen ze met nieuwe vragen, waar u in uw les verder kunt aanhaken.

Bijlagen

Zoek

Filters