Ervaringen uitwisselen en hoe pak ik dit aan?

Deze werkvorm bestaat uit twee onderdelen: eerst delen de deelnemers hun ervaringen aan de hand van een introductiefilm over de rechtsstaat. Daarna volgt de opdracht ‘hoe pak ik dit aan’. In deze werkvorm gaan de deelnemers aan de slag met de door hen aangedragen situaties die de deelnemers. Bij elke situatie wordt de deelnemers de vraag: hoe zou u dit oplossen? gesteld. De deelnemers kunnen kiezen uit de 6 opties die op de A4-tjes staan. Vaak zijn er meerdere antwoorden mogelijk. Op deze manier gaan deelnemers met elkaar het gesprek aan.

Deze werkvorm maakt deel uit van ProDemos schuift aan: recht van spreken, een gratis programma voor doelgroepen die doorgaans niet vanuit zichzelf een enorme interesse hebben in politiek en rechtsstaat. Met ProDemos schuift aan willen we deze doelgroepen laten ervaren dat iedere burger te maken heeft met politiek en rechtsstaat. We willen bereiken dat deelnemers de bijeenkomst ervaren als ‘leuk’ en ‘leerzaam’, maar dat zij daarnaast ook het gevoel krijgen dat hun mening er mag zijn en dat je niet gestudeerd hoeft te hebben om betrokken te zijn bij onze democratische rechtsstaat.

De specifieke doelen van dit programma zijn:

  • De deelnemers te leren wat een rechtstaat is (grondrechten, overheid moet zich aan de wet houden, de rechters zijn onafhankelijk)
  • De deelnemers leren welke instrumenten de rechtsstaat geeft om ingewikkelde situaties aan te pakken. Hoe je dus ook iets kunt doen als de overheid fouten maakt of zich niet aan de regels van de rechtsstaat houdt.
  • De deelnemers leren dat sommige regels er in een rechtsstaat absoluut moeten zijn, terwijl andere regels niet in een rechtsstaat horen/mogen.
  • De deelnemers laten beseffen dat de overheid door iets te verbieden in een rechtsstaat vaak meer kwaad dan goed doet. Als je de vrijheden van de ander inperkt, leidt dat ook tot beperkingen van je eigen vrijheid.
  • Deelnemers zien het belang van de rechtsstaat voor een samenleving waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven.

 

Bijlagen

Zoek

Filters