Dictatorbingo

Alle deelnemers krijgen een unieke bingokaart. Op deze kaart staan 9 vakjes met antwoorden. Lees één voor één de “vragen” voor. Degene die als eerste alle vakjes heeft aangekruist, roept ‘BINGO’. Na controle wint deze persoon een prijsje.

Bijlagen

Zoek

Filters