Democratie of dictatuur?

Korte omschrijving werkvorm

De leerlingen gaan aan de slag met kenmerken van democratie en dictatuur. Door deze kenmerken aan verschillende landen te koppelen, leren ze wat deze kenmerken zijn en zullen ze deze gaan herkennen.

Leerdoelen

Leerlingen leren wat de kenmerken van een democratie en van een dictatuur zijn. Ze kunnen deze kenmerken ook toepassen.

Bijlagen

Zoek

Filters