Debat Hoe verbeteren we onze democratie?

Korte omschrijving

In de 1e les bereiden de leerlingen 4 debatstellingen voor (2 per groep). De debatstellingen zijn herleid uit het rapport van de Staatscommissie parlementair stelsel (december 2018). Deze commissie heeft voorstellen gedaan voor het versterken van de democratie en de rechtsstaat in Nederland. Elke groep bereidt 2 stellingen voor, waarbij ze zijn ingedeeld als voor- of tegenstanders.

In de 2e les vindt het debat plaats.

 

Leerdoel

  1. Leerlingen zijn zich ervan bewust dat het Nederlandse parlementaire stelsel veranderd kan worden en dat de regering zoekt naar manieren om de democratie en de rechtsstaat te versterken.

 

  1. Leerlingen kennen tenminste 4 aanbevelingen uit het rapport van de Staatscommissie parlementair stelsel.

 

  1. Leerlingen kunnen vanuit een opgelegde positie een standpunt onderbouwen, presenteren en argumenten uitwisselen.

 

Wij hebben materialen ontwikkeld waarmee u het bezoek met uw leerlingen aan ProDemos en het parlement kunt voorbereiden en/of op het bezoek kunt terugkijken. Op die manier vergroten we het leereffect van het bezoek met uw leerlingen aan politiek Den Haag.

Met deze werkvorm kunt u terugkijken op uw bezoek aan ProDemos.

Meer informatie over een bezoek aan politiek Den Haag.

Bijlagen

Zoek

Filters