OA Terreurdaden in Frankrijk Kijktip De rechtsstaat en het opsporen van terroristen

Korte omschrijving werkvorm
De leerlingen bekijken de 15 minuten durende video ‘De vergis-terrorist’, en twee korte fragmenten van de video ‘De veiligheidsdienst’, beide onderdeel van de VPRO-serie ‘In Europa’. Daarna overleggen leerlingen in duo’s over stellingen die de spanning laten zien tussen het waarborgen van de veiligheid in een land en het waarborgen van rechten van individuen.

In het geval dat de les digitaal gegeven wordt, kunnen de stellingen meteen plenair of eerst in ‘breakout rooms’ en daarna plenair besproken worden.

Leerdoelen
– Leerlingen weten enkele kenmerken van de rechtsstaat te noemen.
– Leerlingen kunnen beargumenteren waarom het van belang kan zijn om verdachten te monitoren, te volgen en te arresteren bij verdenkingen.
– Leerlingen kunnen beargumenteren waarom verdachten bepaalde rechten hebben die hen beschermen tegen de staat.
– Leerlingen begrijpen de spanning tussen enerzijds het waarborgen van een veilige samenleving en anderzijds het waarborgen van rechten van (potentiële) verdachten.

Bijlagen

Zoek

Filters