De meeste stemmen

Korte omschrijving

De Staatscommissie parlementair stelsel heeft op 13 december 2018 voorstellen gedaan voor meer betrokkenheid van burgers bij de democratie:

‘Ten einde de opkomst bij verkiezingen zo hoog mogelijk te laten zijn, stelt de staatscommissie extra stembureaus voor, vooral op locaties waar burgers die tot nu toe aantoonbaar minder aan verkiezingen deelnemen er gebruik van kunnen maken. Verder adviseert de staatscommissie het stembiljet kleiner en duidelijker te maken, kiezers in het buitenland makkelijker aan de verkiezingen te kunnen laten deelnemen en vervroegd stemmen (early voting) ook in Nederland in te voeren…. Meer stembussen op bijvoorbeeld mbo-locaties’.

De leerlingen gaan in deze werkvorm zelf voorstellen uitwerken om meer mensen (bijv. jongeren, verstandelijk beperkten, nieuwe Nederlanders, mbo’ers) naar de stembus te krijgen. Op een groot vel papier werkt elk groepje een eigen idee uit. Vervolgens presenteren ze dit aan de rest van de groep.

 Leerdoel

  1. Leerlingen leren dat het belangrijk is dat zoveel mogelijk burgers betrokken zijn bij de democratie.

 

  1. Leerlingen kennen enkele manieren om de opkomst te bevorderen.

 

Wij hebben materialen ontwikkeld waarmee u het bezoek met uw leerlingen of studenten aan ProDemos en het parlement kunt voorbereiden en/of op het bezoek kunt terugkijken. Op die manier vergroten we het leereffect van het bezoek met uw leerlingen of studenten aan politiek Den Haag.

Met deze werkvorm kunt u terugkijken op uw bezoek aan ProDemos.

Meer informatie over een bezoek aan politiek Den Haag.

Bijlagen

Zoek

Filters