Adviestaak Raad van State

Korte omschrijving

De Raad van State heeft 2 hoofdtaken die worden uitgevoerd door 2 afdelingen:

1. de Afdeling advisering adviseert de regering en het parlement over nieuwe wetsvoorstellen

2. de Afdeling bestuursrechtspraak is de hoogste algemene bestuursrechter van het land.

Deze werkvorm gaat over de adviesfunctie van de Raad van State. Na een korte uitleg over wat de Raad van State doet, kruipen leerlingen in de rol van leden van de Afdeling advisering. In groepjes brengen ze advies uit over twee wetsvoorstellen. Met een werkblad denken de leerlingen na over:
1. of er een probleem is,
2. zo ja, of het wetsvoorstel dit probleem oplost,
3. of het wetsvoorstel in strijd is met andere wetten en internationale regels,
4. of de wet technisch in orde is.

Leerdoelen

  • Leerlingen hebben inzicht in wat de Raad van State is en wat de Raad van State doet als adviseur bij wetsvoorstellen
  • Leerlingen weten op welke wijze de Raad van State wetsvoorstellen toetst
  • Leerlingen weten dat wetsvoorstellen onafhankelijk getoetst worden op kwaliteit, voordat ze door het parlement worden behandeld
  • Leerlingen realiseren zich dat het belangrijk is dat we wetten hebben en waarom
  • Leerlingen ervaren wat nodig is om ervoor te zorgen dat wetten van hoge kwaliteit zijn

Hieronder kunt u de handleiding en de bijbehorende Powerpointpresentatie downloaden.

Let op: er is een Powerpointpresentatie voor vmbo, voor mbo en voor havo/vwo. Ook in de handleidingen wordt onderscheid gemaakt tussen niveaus, zodat u de werkvorm kunt aanpassen aan het niveau van uw leerlingen of studenten.

Bijlagen

Zoek

Filters