Aan de slag met … Zoekplaat grondrechten

De werkvorm in het kort
Nederland heeft een Grondwet. In de grondwet staat hoe Nederland bestuurd wordt. Maar er staan ook grondrechten in: rechten voor iedere Nederlandse burger. Bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting, of vrijheid van Godsdienst. In deze werkvorm ontdekken leerlingen aan de hand van een zoekplaat een aantal van deze grondrechten.

Leerdoel
Leerlingen leren een aantal grondrechten die in onze grondwet beschreven staan.

Bijlagen

Zoek

Filters