Aan de slag met… wie mag wat?

In Onsland zijn er allerlei problemen. Maar hoe los je die op? En hoe doe je dat eerlijk? De leerlingen krijgen de rol van uitvoerende macht, wetgevende macht, rechtsprekende macht en nemen besluiten over wetsvoorstellen in hun fictieve land. Daarnaast bespreekt de leerkracht enkele dilemma’s uit de rechtsstaat door een ‘Stemmen met je voeten’-spel.
Dit spel is gebaseerd op het kinderboek ‘Eerlijk’ van Kars Veling. Er is ook een andere versie (‘Eerlijk’) waar de termen uit het boek gebruikt worden.

Bijlagen

Zoek

Filters