Aan de slag met … Vroeger of Nu?

De werkvorm in het kort
Vroeger was alles anders dan nu…of toch niet? In deze werkvorm duiken leerlingen de geschiedenis van de Republiek der Verenigde Nederlanden in. Eerst kijken ze een aflevering van Klokhuis, over de Republiek. Daarna spelen ze het spel: vroeger of nu. Horen de gebeurtenissen en personen bij Nederland in de Gouden Eeuw? Of passen ze in het heden?

Leerdoel

  • Leerlingen leren de betekenis van enkele begrippen en gebeurtenissen.
  • Leerlingen kunnen begrippen en gebeurtenissen plaatsen in de tijd.
  • Leerlingen kunnen gebeurtenissen en personen uit verleden en heden aan elkaar koppelen.

Bijlagen

Zoek

Filters