Aan de slag met … Protesteren kun je leren

De werkvorm in het kort
De leerlingen werken in vier groepjes. Elk groepje voert een opdracht uit. Alle opdrachten gaan over een manier om invloed te hebben op de politiek. Op een groot vel papier werkt elk groepje een eigen idee uit. Vervolgens presenteren ze dit aan de rest van de groep.

Leerdoel
De leerlingen realiseren zich dat er verschillende manieren zijn om ‘je stem’ te laten horen. Daarnaast beseffen ze dat het heel belangrijk is om hierbij medestanders te verzamelen.

Bijlagen

Zoek

Filters