Aan de slag met … Prinsjesdag

Deze werkvorm is gepubliceerd in september van 2016

De werkvorm in het kort
Op 20 september is het weer ‘de derde dinsdag in september’: Prinsjesdag. De koning opent het werkjaar van het parlement met de troonrede. Vervolgens biedt de minister van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. In deze werkvorm verdeelt u de klas in zes ministeries. U bepaalt als minister van Financiën hoeveel geld er naar welk ministerie gaat. Hoe beter uw leerlingen beargumenteren waarom hun ministerie (meer) geld nodig heeft, hoe meer geld u geeft. Dit gaat natuurlijk wel ten koste van het geld dat naar andere ministeries gaat. Politiek is keuzes maken.

Leerdoel
Leerlingen begrijpen dat het in de politiek vaak gaat om (financiële) keuzes maken. Daarnaast hebben leerlingen kennis van de werkzaamheden van ministeries.

Bijlagen

Zoek

Filters