Aan de slag met … meningen van vluchtelingen

Deze werkvorm in in oktober 2015 gepubliceerd

De werkvorm in het kort
De vluchtelingenproblematiek is volop in het nieuws en iedereen heeft er een mening over. Ook uw leerlingen krijgen hier veel van mee. In deze werkvorm koppelen uw leerlingen in een zoekplaat politieke partijen aan het bijbehorende standpunt. Vervolgens kunt u aandacht besteden aan hun eigen opvattingen door middel van een aantal stellingen in de werkvorm ‘stemmen met je voeten’.

Leerdoel
Leerlingen krijgen inzicht in standpunten over vluchtelingen van een aantal politieke partijen. Vervolgens denken ze na over hun eigen opvattingen.

Bijlagen

Zoek

Filters