Aan de slag met … Mag dat? (vreemde regels)

De werkvorm in het kort
Ons land kent veel regels. Regels waar wij ons allemaal aan moeten houden. We hebben niet alleen te maken met wetten vanuit het Rijk, maar bijvoorbeeld ook vanuit de gemeente. Die heten de Algemeen Plaatselijke Verordeningen (APV’s). In deze werkvorm ontdekken de leerlingen hoe goed zij op de hoogte zijn van de geldende regels. En welke regels gelden landelijk en welke regels zijn van de gemeente?

Leerdoel
Leerlingen leren dat er op verschillende plekken verschillende regels kunnen gelden. Bovendien kennen ze het verschil tussen een wet en een verordening.

Bijlagen

Zoek

Filters