Aan de slag met … Hoe lossen we dit op?

De werkvorm in het kort
Wat doe je als je een probleem of ruzie hebt? In het ergste geval moet je naar de rechter. Die bepaalt dan wie er gelijk heeft. Maar meestal kun je problemen ook heel goed op een andere manier oplossen. Bijvoorbeeld door het uit te praten, of door iemand om hulp te vragen. In deze opdracht bedenken leerlingen bij verschillende situaties wat zij zouden doen om het op te lossen.

Leerdoel
Leerlingen weten dat er in een democratische rechtsstaat verschillende manieren zijn om conflicten op te lossen en dat rechtspraak daar één van is.

N.B. Gebruik de posters uit de docentenhandleiding.

 

Bijlagen

Zoek

Filters