Aan de slag met … Het Grondwetspel

De werkvorm in het kort
In de grondwet staan de belangrijkste spelregels van ons land. In deze
werkvorm maken leerlingen in groepjes zelf een grondwet van tien
artikelen.

Leerdoel
Leerlingen maken kennis met artikelen uit de Nederlandse grondwet. En ze leren dat niet ieder land dezelfde grondwet heeft. Na afloop weten ze welke artikelen er in de Nederlandse grondwet staan, en kunnen ze beargumenteren welke artikelen zij belangrijk vinden.

Bijlagen

Zoek

Filters