Aan de slag met… grondrechten tijdens corona

Korte omschrijving

In het nieuws van de afgelopen weken wordt er veel gesproken over grondrechten. Het recht om te
demonstreren, het recht op privacy, het recht op gelijke behandeling, het recht op een gezonde
omgeving. Wat zijn die grondrechten eigenlijk en waarom zijn ze zo belangrijk? Aan de hand van een
casus gaan de leerlingen aan de slag met botsende grondrechten.

Leerdoelen

  • De leerlingen leren enkele grondrechten kennen.
  • De leerlingen leren dat grondrechten soms kunnen botsen.
  • De leerlingen kunnen beargumenteren welke grondrechten zij belangrijk vinden.
  • De leerlingen kunnen beargumenteren waarom een bepaalde maatregel in strijd zou kunnen
    zijn met de rechtsstaat.

Bijlagen

Zoek

Filters