Aan de slag met… de Europese Parlementsverkiezingen Europese Samenwerking

De werkvorm in het kort

De leerlingen buigen zich in groepjes over drie onderwerpen en zoeken antwoord op de vraag: mag elk land zijn eigen regels maken? Of is het beter als er Europese regels komen over dit onderwerp?De leerlingen starten met de situatie op school: wat regel je op klassenniveau en wat op schoolniveau?

Leerdoelen

De leerlingen leren dat Europese landen samen afspraken maken over onderwerpen die in hun gezamenlijk belang zijn.

De leerlingen leren dat er ook onderwerpen zijn waarbij het niet handig is dat de EU het regelt, of waarbij de meningen verschillen of het handig is.

Bijlagen

Zoek

Filters