Aan de slag met … de burgemeester

Deze werkvorm komt uit de digitale lesbrief ‘Aan de slag met…’ van september 2018.
Dit is een lesbrief die verschijnt voor docenten van groep 7 en 8 in het basisonderwijs.

De werkvorm in het kort
De leerlingen gaan aan de slag met de organisatie van de gemeente en
de rol die de burgemeester hierbij speelt.

Leerdoelen
Leerlingen weten wie de burgemeester is.
Leerlingen weten wat de taken van de burgemeester zijn.
Leerlingen snappen voor welke dilemma’s de burgemeester staat bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid.

Bijlagen

Zoek

Filters