Aan de slag met… de Amerikaanse presidentsverkiezingen

Leerlingen gaan in groepjes aan de slag met verschillende kleine opdrachten over de aanstaande Amerikaanse presidentsverkiezingen van 3 november 2020. Na 5-10 minuten draaien de groepjes door naar de volgende opdracht, zodat elk groepje elke opdracht doet. De serie opdrachtjes spreekt verschillende leerlingen aan, door niet alleen te focussen op kennis, maar ook op geheugen, meningsvorming, ruimtelijk inzicht en creativiteit.

 

Leerdoel & beschrijving per opdracht
• Memory: De leerlingen (her)kennen enkele belangrijke begrippen en mensen die een rol
spelen bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen.
• Fotopuzzel: De leerlingen (her)kennen Donald Trump en Joe Biden, de twee belangrijkste
kandidaten bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen.
• Wat is jouw mening?: De leerlingen bepalen wat zij van een aantal belangrijke onderwerpen
vinden die een rol spelen bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen.
• Hoe ‘staat’ het met jouw kennis?: De leerlingen kennen enkele Amerikaanse staten en
weten dat deze belangrijk zijn bij de verkiezingen.
• Als ik president was…: De leerlingen bedenken wat zij graag zouden doen of veranderen als
ze de president zouden zijn. Ze begrijpen dat je als president veel invloed hebt op wat er
gebeurt in een land.

Bijlagen

Zoek

Filters